AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 29.06.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29.06.2017r. o godz. 1700 przy ul. Legionów 119 w Zespole Szkół Transportowo-  Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z  następującym porządkiem obrad: 1.             Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 2.             Przyjęcie porządku obrad. 3.             Wybór Komisji. 4.             Sprawozdanie Rady Nadzorczej.  5.             Sprawozdanie  Zarządu z działalności  Spółdzielni za 2016r. 6.             Sprawozdanie […]

Informacja o numerze telefonu do zgłoszeń awarii

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje mieszkańców zasobów spółdzielni, że zgłoszenia oraz awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 600 354 923

Ogłoszenie o dyżurach Członków Rady Nadzorczej SM

Godziny otwarcia kas w Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie informuje, że z dniem 02.05.2012r. nastąpiły zmiany dotyczące funkcjonowania kas Spółdzielni.  

Rady Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zostały wybrane Rady Nieruchomości w następujących budynkach. W pozostałych budynkach nie zostały wybrane Rady Nieruchomości.

Informacja na temat wolnych lokali użytkowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że  dysponuje wolnym lokalem użytkowym do prowadzenia działalności handlowo – usługowej lokal przy ul. Niepodległości 73/01 o pow.143 m2