AKTUALNOŚCI

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia szczęścia, wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym wszystkim Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej składa Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Ogłoszenie

Godzin i dni pracy Administracji przy ul. Zielnej 7

Walne Zgromadzenie

Informacja na temat opłat za wydawane zaświadczenia

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2018r. wprowadzone zostały opłaty za wydawane zaświadczenia oraz pisemne informacje  osobom zainteresowanym. Uchwała nr 68 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21.06.2018r. w sprawie opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom zainteresowanym. Działając na podstawie § 131 statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni […]

Informacja o numerze telefonu do zgłoszeń awarii

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje mieszkańców zasobów spółdzielni, że zgłoszenia oraz awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 600 354 923

Godziny otwarcia kas w Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie informuje, że z dniem 02.05.2012r. nastąpiły zmiany dotyczące funkcjonowania kas Spółdzielni.  

Rady Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zostały wybrane Rady Nieruchomości w następujących budynkach. W pozostałych budynkach nie zostały wybrane Rady Nieruchomości.   Adres   Data wyboru           Konarskiego 24   Kadencja wygasła   Konopnickiej 4   Rada Nieruchomości  01.02.2016r.   Konopnickiej 12   Kadencja wygasła   Konopnickiej 16   Kadencja wygasła   Konopnickiej […]

Informacja na temat wolnych lokali użytkowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że  dysponuje wolnym lokalem użytkowym do prowadzenia działalności handlowo – usługowej lokal przy ul. Niepodległości 73/01 o pow.143 m2 lokal przy ul. Sokolej 18/8 o pow. 22,11m2