Informacja na temat wolnych lokali użytkowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku- Kamiennej informuje, że  dysponuje wolnym lokalem użytkowym do prowadzenia działalności handlowo – usługowej

lokal przy ul. Sokolej 18/8 o pow. 22,11m2