KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skarżysku-Kamiennej
ul. Tysiąclecia 10
26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP: 663-000-20-67
REGON:000485256

KONTO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ:
Bank PKO BP S.A.  97 1020 2629 0000 9502 0010 7870

E-mail: info@smskarzysko.pl

Telefony do Spółdzielni Mieszkaniowej

Centrala / sekretariat:
41 252 53 93
41 252 53 97
41 252 53 81
41 252 53 91
41 252 53 90 – Administracja przy ul. Tysiąclecia 10

WEWNĘTRZNE NUMERY TELEFONÓW do Spółdzielni

31 – CENTRALA/ SEKRETARIAT
33 – Sekretariat

Zarząd Spółdzielni:

43 – p.o. Prezesa Zarządu, Kierownik Działu GZM – sprawy techniczne, administracji osiedlowych

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi NT:

37 – Z-ca Kierownika Działu GZM
52 –  Administrator Osiedli 
60 – rozliczenia wody i centralnego ogrzewania, dzierżawy gruntu, umowy najmu pomieszczeń przynależnych,
53 – umowy najmu lokali użytkowych, dzierżaw, naliczenia i wydruki czynszu, faktury lokali użytkowych, garaży, 
32,52 – Administracja osiedli 

Dział Księgowości NF

46 – Główny Księgowy – sprawy: finansowe, windykacji
49 – Z-ca Głównego Księgowego, Kierownik Działu Księgowości
35 – Faktury Vat, koszty
49 – Czynsze, Rachuba, Kadry
Dział Członkowsko – Organizacyjny NCO

55 – sprawy członkowskie, wkłady mieszkaniowe
48 – Windykacja – lokale mieszkalne Os. Odrodzenia i Żeromskiego, lokale użytkowe i inne,
55 – Windykacja – lokale mieszkalne Os. 50-lecia, lokale użytkowe i inne,

30,33 – sprawy organizacyjno – samorządowe

Administracja  ul. Zielna 7
Numer telefonu do zgłoszeń – 41 251 20 30 

– poniedziałek w godzinach  700– 1500

– czwartek w godzinach 830– 1630   

Administracja ul. Tysiąclecia 10

Numer telefonu do zgłoszeń – 41 25 25 390
– poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 700 -1500

–  wtorek  w godzinach  700– 1630

Zgłoszenia oraz awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy przyjmowane są telefonicznie pod numerem – 600 354 923

Przyjęcia interesantów przez Zarząd odbywają się w każdy wtorek w godzinach 930 – 1530

Kasy czynne:
Kasa – Al. Tysiąclecia 10
– wtorek    od godziny 1030 do 1630    przerwa od 1430do 1500 

– środa od godziny  730 do 1400  przerwa od 1200 do 1230

– piątek od godziny 730  do 1400 przerwa od 1200 do 1230

Kasa – ul. Zielna 7
– poniedziałek  od godziny 730 do 1400 przerwa od 1200 do 1230
– czwartek  od godziny   1030 do 1630   przerwa od 1430 do 1500

Dział Techniczny:
poniedziałek – piątek od godziny 700-1500
wtorek od godziny 700-1630

Dział Członkowsko – Organizacyjny, Windykacja:

I piętro nr pokoju 28, 29
– przyjęcia interesantów, wydawanie zaświadczeń:
wtorek od godz. 900 – 1630
czwartek od godz. 700-1500