KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skarżysku-Kamiennej
ul. Tysiąclecia 10
26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP: 663-000-20-67
REGON:000485256

WYKAZ KONT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ:
97 1020 2629 0000 9502 0010 7870
71 8493 0004 0220 0068 5962 0001

E-mail: info@smskarzysko.pl

Telefony do Spółdzielni Mieszkaniowej

Centrala / sekretariat:
41 252 53 93
41 252 53 97 ( fax)
41 252 53 81
41 252 53 91
41 252 53 90 – Administracja przy ul. Tysiąclecia 10
41 251 30 51 – Klub Mieszkańców

WEWNĘTRZNE NUMERY TELEFONÓW do Spółdzielni

31 – CENTRALA/ SEKRETARIAT
33 – Sekretariat

Zarząd Spółdzielni:
42 – PREZES Zarządu
43 – Członek Zarządu, Kierownik Działu GZM – sprawy techniczne,administracji osiedlowych
45 – Członek Zarządu, Główny Księgowy – sprawy: finansowe, członkowskie, windykacji, Klub Mieszkańców

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi NT:

37 – Z-ca Kierownika Działu GZM
52 –  Administrator Osiedli Odrodzenia,  Żeromskiego i 50-lecia
38,60 – rozliczenia wody c.o., wymiana okien
39 – Inspektorzy Nadzoru
44,53 – umowy najmu, lokali uzytkowych, dzierżaw, naliczenia i wydruki czynszu
32,62 – Administracja osiedli Odrodzenia, Żeromskiego

Dział Księgowości NF

46 – Z-ca Głównego Księgowego, Kierownik Działu Księgowości
35 – Faktury Vat, koszty
49 – Czynsze
50 – Rachuba, Kadry
56 – Kasa

 
Dział Członkowsko – Organizacyjny NCO
41 – NCO – sprawy członkowskie, wkłady mieszkaniowe
48 – NW – Windykacja – lokale mieszkalne Os. Odrodzenia i Żeromskiego
55 – NW – Windykacja – lokale użytkowe, dzierżawy, lokale mieszkalne Os. 50-lecia

51 – NCO – sprawy organizacyjno – samorządowe Sp-ni
54 – Radca Prawny

Administracja  ul. Zielna 7
  – 41 251 20 30, 41 251 38 38 (fax)  – zgłoszenia

 numery wewnętrzne:  31, 32, 34, 40

Administracja osiedli Odrodzenia, Żeromskiego i 50-lecia czynna jest:
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w godzinach od 700 -1500

przy ul. Tysiąclecia 10 –  wtorek  w godzinach  700– 1700

przy ul. Zielnej 7 – czwartek w godzinach 700– 1700

Zgłoszenia oraz awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy przyjmowane są telefonicznie pod numerem – 600354923

Przyjęcia interesantów przez Zarząd odbywają się w każdy wtorek w godzinach 930 – 1530

Kasy czynne:
Kasa – Al. Tysiąclecia 10
 – Wtorek    od godziny 1030 do 1630    przerwa od 1430do 1500 

– Środa od godziny  730 do 1400  przerwa od 1200 do 1230

– Piątek od godziny 730  do 1400 przerwa od 1200 do 1230

Kasa – ul. Zielna 7
– Poniedziałek  od godziny 730 do 1400 przerwa od 1200 do 1230
– Czwartek  od godziny   1030 do 1630   przerwa od 1430 do 1500

Dział Techniczny:
Poniedziałek – piątek od godziny 700-1500
Wtorek od godziny 700-1700

Dział Księgowości:
– Rozliczenia wkładów, wykup mieszkań, wydawanie zaświadczeń do Biura Notarialnego:
Poniedziałek – piątek od godz. 700– 1500
Wtorek od godz 1000 – 1600
– czynsze: wtorek od godziny 1000 – 1600
środa, czwartek, piątek od godz 700-1500

Dział NCO i NW- sprawy członkowskie, windykacja
Poniedziałek – piątek od godz. 700-1500
Wtorek od godziny 900-1700