OBSŁUGA TECHNICZNA

Administracja ul. Zielna 7

poniedziałek w godz. 700-1500

czwartek w godz. 700– 1630

nr telefonu do zgłoszeń – 41 25 12 030

Administracja ul. Tysiąclecia 10

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: w godzinach od 700-1500

wtorek  w godzinach  700– 1630,

nr telefonu do zgłoszeń – 41 25 25 390

Zgłoszenia oraz awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 600354923

Ważne telefony:

Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Numer alarmowy 112
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie wod.-kan. 994
Biuro Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 41 25 20 113