Przetarg – Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej i prawa własności budynku

 

   

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej  zawiadamia, że w dn. 02.11.2021r. o godz. 10.00 przy ul. Tysiąclecia 10 (pok. nr. 32 I p.) odbędzie się przetarg ofertowy:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej i prawa własności budynku położonego na tej działce, zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 123 w Skarżysku-Kam. Działka gruntowa nr 125/2 o powierzchni 3.739 m² oraz budynek handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej 1.688,00 m² objętej księgą wieczystą numer KW KI1R/00013400/0. W księgach wieczystych KW KI1R/00013400/0 WIDNIEJE WPIS (roszczenia) na kwotę 5 500 000,00 zł. Wadium w wysokości 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych ) należy wnieść w gotówce w kasie SM ul.Tysiąclecia 10 – poniedziałek/środa/piątek w godz. 800-1400; wtorek, czwartek w godz. 1030-1630 do dnia 29.10.2021r.

Termin składania ofert do godziny 1400 dn. 29.10.2021r.