PRZETARGI

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej zawiadamia, że w dn. 21.09.2020r. o godz. 1300  przy ul. Tysiąclecia 10  (pok. Nr 32 Ip. ) odbędzie się przetarg: „Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego zabudowanej budynkiem  Wymiennikowni o powierzchni 519,62 m2 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 53/4 o powierzchni […]

PRZETARG OGRANICZONY USTNY NA ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, SkarżyskO-KamIENNA Aleja Tysiąclecia 10 ogłasza przetarg OGRANICZONY ustny na ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Przetarg odbędzie się w dniu  21.09.2020r. o godz.  13.30 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej Skarżysko-Kamienna Al. Tysiąclecia 10 . Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej  w Skarżysku-Kam. przy ul. Spółdzielcza-Wiejska  z przeznaczeniem na obsługę sąsiadujących […]

PRZETARG USTNY NA ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, Skarżysko-Kamienna Aleja Tysiąclecia 10 ogłasza przetarg ustny na ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Przetarg odbędzie się w dniu  28.09.2020r. o godz.  12.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej Skarżysko-Kamienna Al. Tysiąclecia 10 .Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Skarżysku-Kam. przy ul. Słowackiego. Nieruchomość gruntowa znajduje się na działce nr […]

przetarg OGRANICZONY ustny na ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, Skarżysko-Kamienna Aleja Tysiąclecia 10 ogłasza przetarg OGRANICZONY ustny na ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Przetarg odbędzie się w dniu  21.09.2020r. o godz.  13.30 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej Skarżysko-Kamienna Al. Tysiąclecia 10 . Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej  w Skarżysku-Kam. przy ul. Spółdzielcza-Wiejska  z przeznaczeniem na obsługę sąsiadujących […]