Rady Nieruchomości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zostały wybrane Rady Nieruchomości w następujących budynkach. W pozostałych budynkach nie zostały wybrane Rady Nieruchomości.

 

Adres

 

Data wyboru

       
 

Konopnickiej 25

  Rada Nieruchomości 

26.09.2017r.

 

Krasińskiego 8

  Rada Nieruchomości 

16.03.2018r.

 

Krasińskiego 31

   Rada Nieruchomości 

23.03.2018r.