ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, SKARŻYSKO-KAMIENNA ALEJA TYSIACLECIA 10 OGŁASZA PRZETARG USTNY NA ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Przetarg odbędzie się w dniu  17.12.2018r. o godz.  12.30 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej Skarżysko-Kamienna Al. Tysiąclecia 10 .Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej  w Skarżysku-Kam. przy ul. Spółdzielcza-Wiejska.  Nieruchomość gruntowa znajduje się na działce nr 228/8 o powierzchni 1.609  m2 .

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wynosi  80.750,00 zł. Wadium  w   wysokości 8.075,00  zł  należy wpłacić na rachunek: 97 1020 2629 0000 9502 0010 7870, bądź  w kasie  Spółdzielni  nie  później  niż  w  dniu  14.12.2018r.

Zainteresowanych zapraszamy do pokoju nr 28  celem zapoznania się  z przedmiotem przetargu. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Kontakt tel. 41 25-25-393 wew.  37