ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, SKARŻYSKO-KAMIENNA ALEJA TYSIACLECIA 10 OGŁASZA PRZETARG USTNY NA ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Przetarg odbędzie się w dniu  17.12.2018r. o godz.  12.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej Skarżysko-Kamienna Al. Tysiąclecia 10. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Skarżysku-Kam przy ul. Słowackiego.  Nieruchomość gruntowa znajduje się na działce nr 138/14 wpisanej do księgi wieczystej nr KI1R/0005854/8  o powierzchni 5.107 m2 . Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej wynosi  718.900,00 zł.

Wadium  w   wysokości   71890,00  zł  należy wpłacić na rachunek:  97 1020 2629 0000 9502 0010 7870, bądź  w kasie  Spółdzielni  nie  później  niż  w  dniu  14.12.2018r. Zainteresowanych zapraszamy do pokoju nr 28  celem zapoznania się  z przedmiotem przetargu. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Kontakt tel. 41 25-25-393 wew.  41