AKTY PRAWNE I REGULAMINY

pdf  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

pdf PRAWO SPÓŁDZIELCZE

pdfSTATUT

pdfREGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

pdfRegulamin-Rady-Nadzorczej-2022

pdfRegulamin organizacji i szczegółowego zakresu działania Komisji Rady Nadzorczej 

pdfRegulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

pdfREGULAMIN RAD NIERUCHOMOŚCI

pdfREGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ   Aneks NR 1

pdfZAKRES KONSERWACJI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH

pdfREGULAMIN UŻYWANIA LOKALI, PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfRegulamin przetargów na ustanowenie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.

 pdfREGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfRegulamin Przetargów na roboty remontowo budowlane, usługi, najem i dzierżawę w SM w Skarżysku-Kam.

pdfRegulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej

pdfREGULAMIN NALICZANIA ODSETEK ZA NIETERMINOWE REGULOWANIE CZYNSZU I OPŁAT W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

pdfREGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW WODY ZIMNEJ I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY W SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ