AKTY PRAWNE I REGULAMINY

pdfUSTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

pdfPRAWO SPÓŁDZIELCZE

pdfStatut Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej

pdfREGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfRegulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

pdfREGULAMIN ORGANIZACJI I SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DZIAŁANIA KOMISJI RADY  NADZORCZEJ  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

pdfREGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN RAD NIERUCHOMOŚCI

pdfREGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ   Aneks NR 1

pdfZAKRES KONSERWACJI W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH

pdfREGULAMIN UŻYWANIA LOKALI, PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

pdfRegulamin Przetargów na roboty remontowo budowlane, usługi, najem i dzierżawę w SM w Skarżysku-Kam.

pdfREGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

pdfREGULAMIN NALICZANIA ODSETEK ZA NIETERMINOWE REGULOWANIE CZYNSZU I OPŁAT W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

pdfREGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW WODY ZIMNEJ I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY W SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ