Informacja o ustaleniu nowej taryfy dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Szanowni Państwo w załączeniu informacja o zmianie od dnia 15 grudnia 2022 r.  taryfy dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OKA.4210.79.2022.KTW. 

Decyzja – wydana dla Celsium Skarżysko-Kamienna

Informacja dotycząca nowej taryfy dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej