KLUB MIESZKAŃCÓW

KLUB MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

ul. ZIELNA 7, telefon do kontaktu 41 25 25 393

 Z  A  P  R  A  S  Z  A 

  • Klub Mieszkańców oferuje pomieszczenia do wynajęcia na:  szkolenia, zebrania, prezentacje, pokazy, przyjęcia okolicznościowe.

 Wynajem pomieszczeń