SPRAWOZDANIA

WALNE ZGROMADZENIE

2020r. W dniu 29.09.2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. 2019r. W dniu 28.06.2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. 2018r. W dniu 28.06.2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. 2017r. […]
Czytaj dalej ›