SPRAWOZDANIA

WALNE ZGROMADZENIE

2017r.  W dniu 27.06.2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. 2016r. W dniu 26 czerwca  2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej podjęto 30 uchwał. 2015r. W dniu […]
Czytaj dalej ›