SPRAWOZDANIA

WALNE ZGROMADZENIE

2023 r. W dniu 30.06.2023r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. 2022r. W dniu 30.06.2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. 2021r. W dniu 28.06.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. […]
Czytaj dalej ›