SPRAWOZDANIA

WALNE ZGROMADZENIE

2016r. W dniu 26 czerwca  2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej podjęto 30 uchwał. 2015r. W dniu 1 kwietnia  2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, na którym podjęto Uchwały […]
Czytaj dalej ›