SPRAWOZDANIA

WALNE ZGROMADZENIE

2022r. W dniu 30.06.2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. 2021r. W dniu 28.06.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. W dniu 29.12.2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej na którym podjęto Uchwały objęte porządkiem obrad. 2020r. W […]
Czytaj dalej ›