ZASOBY SPÓŁDZIELNI

Budynki mieszkalne 32
Budynki użytkowe 11
Budynki własne 3
Budynek biurowy ul.Tysiąclecia 10
Pawilon ul. Zielna 7
Zaplecze remontowe ul. Rejowska 65
Garaże 40
Liczba lokali: 6 360
w tym:
mieszkalne 1894
użytkowe 101
własne 6
pozostałe 408 (garaże)
Powierzchnia użytkowa lokali:
ogółem w m2
w tym:
mieszkalne 83587,57
użytkowe 10270,40
własne 1642,97
pozostałe 6637,30