ZASOBY SPÓŁDZIELNI

Budynki mieszkalne 9
Budynki użytkowe 10
Budynki własne 2
Budynek biurowy ul. Tysiąclecia 10
Pawilon ul. Zielna 7
Garaże 40
Liczba lokali: 1 602
w tym:
mieszkalne 1089
użytkowe 101
własne 6
pozostałe 406 (garaże)
Powierzchnia użytkowa lokali:
ogółem w m2
109 828,25
w tym:
mieszkalne 91798,99
użytkowe 10070,99
własne 1338,97
pozostałe 6619,30