ZASOBY SPÓŁDZIELNI

Budynki mieszkalne 63
Budynki użytkowe 11
Budynki własne 3
 
Budynek biurowy ul.Tysiąclecia 10
 
Pawilon ul. Zielna 7
 
Zaplecze remontowe ul. Rejowska 65
Garaże 40
Liczba lokali: 6 360
w tym:
mieszkalne 4465
użytkowe 101
własne 7
pozostałe 408 (garaże)
Powierzchnia użytkowa lokali:
ogółem w m2
 
w tym:
mieszkalne 212849,84
użytkowe 10361,71
własne 1785,97
pozostałe 6653,50