ORGANY SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku Kamiennej

Imię i Nazwisko

Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej

Norbert Misztal

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Paulina Grzelka

Walentyna Wyrzykowska

Krystyna Zbroja

Zastępca Przewodniczącego

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Paulina Grzelka

Przew. Komisji Rewizyjnej

Alicja Basak

Julita Karlikowska

Krystyna Zbroja

Paweł Hartwich

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Paulina Grzelka

Przew. Komisji Rem.-Inwest.

Aneta Grzebała

Barbara Lelonek-Zajączkowska

Wojciech Albrych

Członek Komisji Inwest. -Rem.

Członek Komisji Inwest.- Rem.

Członek Komisji Inwest.- Rem.

Walentyna Wyrzykowska

Przew. Komisji Samorz-Mieszkaniowej

Beata Gloza

Emilia Cieślak

Bogumiła Wzorek

Sławomir Ząbczyk

Członek Komisji Samorz.-Miesz.

Członek Komisji Samorz.-Miesz.

Członek Komisji Samorz.-Miesz.

Członek Komisji Samorz.-Miesz.

Zarząd Spółdzielni

Aktualny skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej:
–    Prezes  Zarządu:  inż.  Lubosław Langer
–    Członek Zarządu  Kierownik działu GZM:  mgr Marek Ciepiński
–    Członek Zarządu  Główny Księgowy:  mgr Marzena Puwał.