ORGANY SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej

Nazwisko i imię

Funkcja

Nobert Misztal

Przewodniczący RN

Andrzej Wyrzykowski

Alicja Basak

Barbara Lelonek Zajączkowska

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Daniel Grzebała

Członek Komisji Rewizyjnej

Maciej Tusznio

Beata Gloza

Bogumiła Wzorek

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Spółdzielni

Aktualny skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej:

–    p.o. Prezes Zarządu, Członek Zarządu  Kierownik działu GZM:  mgr Marek Ciepiński

 – Nieetatowy Członek Zarządu : mgr Rafał Jaworczak