ORGANY SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej

Nazwisko i imię

Funkcja

Daniel Grzebała

Przewodniczący RN

Ewelina Wzorek

Ewelina Długołęcka

Elena Czarnota

Ryszard Basak

Zastępca Przewodniczącego RN

Sekretarz RN, Członek Komisji Rewizyjnej

Członek RN, Członek Komisji Rewizyjnej

Członek RN, Członek Komisji Rewizyjnej

   
   

Zarząd Spółdzielni

Aktualny skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej:

–    p.o. Prezes Zarządu, Członek Zarządu  Kierownik działu GZM:  mgr Marek Ciepiński

 – Nieetatowy Członek Zarządu: mgr Rafał Jaworczak