ORGANY SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku Kamiennej

Imię i Nazwisko

 

Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej

 

Ryszard Orlikowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leon Gójski  

Janusz Osóbka

Ewelina Wzorek

Krystyna Zbroja

Zastępca Przewodniczącego

Zastępca Przewodniczącego

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Leon Gójski

Przew. Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Borkowska

Zofia Zarzycka

Krystyna Zbroja

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Janusz Osóbka

Przew. Komisji Rem.-Inwest.

Katarzyna Brzezińska -Woźniak

Paulina Grzelka

Artur Sokołowski

Aneta Grzebała

Członek Komisji Inwest. -Rem.

Członek Komisji Inwest.- Rem.

Członek Komisji Inwest.- Rem.

Członek Komisji Inwest.- Rem.

Ewelina Wzorek

Przew. Komisji Samorz-Mieszkaniowej

Julita Karlikowska

Edyta Sadłowska

Walentyna Wyrzykowska

Paweł Hartwich

Członek Komisji Samorz.-Miesz.

Członek Komisji Samorz.-Miesz.

Członek Komisji Samorz.-Miesz.

Członek Komisji Samorz.-Miesz.

 

Zarząd Spółdzielni

Aktualny skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej:
–    Prezes  Zarządu:  inż.  Lubosław Langer
–    Członek Zarządu  Kierownik działu GZM:  mgr Marek Ciepiński
–    Członek Zarządu  Główny Księgowy:  mgr Marzena Puwał.