HISTORIA

Zebranie założycielskie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się w dniu 13 grudnia 1958 roku z udziałem 29 członków – pracowników zakładów pracy z terenu naszego miasta. (stąd pierwotna nazwa międzyzakładowa).

Sąd Powiatowy w Kielcach w dniu 17.02.1959r roku, wydał postanowienie nr RS/XVII/1531 o rejestracji Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku- Kamiennej.

W 2002 roku zmieniono nazwę z Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa na Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach rejestrując nowy statut.