HISTORIA

Zebranie założycielskie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się w dniu 13 grudnia 1958 roku z udziałem 29 członków – pracowników zakładów pracy z terenu naszego miasta. (stąd pierwotna nazwa międzyzakładowa).

Sąd Powiatowy w Kielcach w dniu 17.02.1959r roku, wydał postanowienie nr RS/XVII/1531 o rejestracji Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku- Kamiennej.

Pierwszym prezesem Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1958-1959 został Witold Koprowski natomiast Przewodniczącym Rady Nadzorczej Cezary Dylewski, który funkcję tę z przerwami pełnił przez 23 lata.

Kolejnymi Prezesami Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej byli:
 –   Zdzisław Kalarus w latach 1959-1973
–    Edmund Goryca w latach 1973- 1977
–    Jerzy Iwanow w latach 1977-1986
–    Kazimierz Janiec w latach 1986-1989
–    Kazimierz Zep w latach 1989-1990
–    Lubosław Langer w latach 1990-1998
–    Marek Miernik w latach 1998-2005
–    Wojciech Bajon pełniący obowiązki w latach 2005 -2006
–    Lubosław Langer od 2006r – (pełni tę funkcję nadal).

Przewodniczącymi Rady Nadzorczej poza panem Cezarym Dylewski byli:
–    Marian Banaśkiewicz,
–    Antoni Bartoszewicz,
–    Włodzimierz Olszewski,
–    Michał Mikita,
–    Ryszard Orlikowski,
–    Wojciech Bajon,
–    Leszek Lepiarz,
–   Zbigniew Spurek,

–    Leon Gójski.

W 2002 roku zmieniono nazwę z Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa na Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach rejestrując nowy statut.